REFERENCE

Grafix - Poslovni prostor

Lokacija
Beograd, Srbija
Projektovano
2012
Status
Izgrađeno, Stručni nadzor
Investitor
Grafix d.o.o.
Površina
3 930 m2