REFERENCE

Savograd

Lokacija
Novi Beograd, Srbija
Projektovano
2006
Status
Izgrađeno 2010
Investitor
Neimar V a.d. , Kemoimpex a.d., Irva a.d.
Površina
54 600 m2
Savograd – logična prostorna kopča

Savograd, delo arhitekata Maria Jobsta i Miodraga Trpkovića (DOMAA), na lokaciji Bloka 20 uvodi temu dijagonale na velika vrata beogradske arhitekture. Savograd je nastao u okruženju koje svojom blizinom, formom i materijalizacijom nameću najviši mogući nivo rešenja prostora, slobodnih površina uz upotrebu najkvalitetnijih materijala na fasadama. U svojih 54.600m2 nadzemnih i podzemnih etaža, Savograd obuhvata objekte namenjene poslovanju i stanovanju (poslovni apartmani) a projektovani su prema uslovima i sa jasno naznačenim parterom koji preko pešačkog mosta povezuje poslovanje sa poslovnim apartmanima stvarajući ambijent trga između objekata namenjenih poslovanju koji se zatim pretapa u nešto intimnije prostore oko objekta poslovnih apartmana. Prizemne etaže i u okviru poslovnih objekata i u okviru objekta sa poslovnim apartmanima namenjene su poslovanju, trgovini, turističkim i drugim kulturnim sadržajima. Poslovni objekat, podeljen na dva odvojena volumena ističe se svojim bridovima kao neka vrsta odgovora kristalastoj strukturi hotela Hyatt ali jasno ističe ambijentalnost celog poteza uvlačeći prostor unutar bloka. Ovakva dispozicija omogućava i fleksibilnost u samoj organizaciji prostora i sadržaja i to ne samo po horizontali već i po vertikali. Savograd se ističe svojom tačnošću u izvedbi i dobroj proporciji u odnosu na okruženje. On je tema koja uokviruje jasnu sliku arhitektonskog promišljanja prostora i sigurnog stava koji upućuje na kvalitet u projektantskom postupku proisteklom iz iskustva a okrenutog ka investitoru uz maksimalno poštovanje struke. Objekat u Bloku 20 na Novom Beogradu otvara i temu koja je vremenom izbledela u tradiciji beogradske arhitekture a to je tema grafizma. Pažljivim crtačkim postupkom dolazi se do rešenja fasadnih planova koja nisu, često alienističke tvorevine neo-moderne, već pre svega pažljivo iscrtane morfologije tripartitne podele fasadnih planova izuzetnog grafizma razmekšanog pozicijom venca koji je zapravo pauza, donekle strukturalističkog manira, koji anticipira lake konstrukcije iza kojih se nadziru komadi izrezanog neba.

Srdjan Gavrilovic dia.