REFERENCE

Sportski objekat - Dvorana za hokej, male sportove sa administracijom

Lokacija
Cerepovac, Rusija
Projektovano
2006
Status
Idejni projekat
Investitor
-
Površina
18 000 m2