REFERENCE

Sportski objekat - Sportska dvorana za male sportove u kompleksu Severstalj

Lokacija
Cerepovac, Rusija
Projektovano
2006
Status
Idejni projekat
Investitor
-
Površina
6 500 m2