REFERENCE

VHS Centar

Lokacija
London, Velika Britanija
Projektovano
2003
Status
Izgrađeno 2005
Investitor
-
Površina
1 100 m2