USLUGE

KLIJENTIMA PRUŽAMO USLUGE U SLEDEĆIM OBLASTIMA:


 • Projektovanje objekata visokogradnje
 • Tehnička kontrola projekata
 • Stručni nadzor nad izvođenjem objekata visokogradnje
 • Konsalting usluge
 • Inženjering usluge
 • Tehnički pregledi objekata
 • Veštačenje u oblasti građevinarstva


POLITIKA KVALITETA


Misija DOMAA je obezbeđenje usluga projektovanja, tehničkog prijema objekata visokogradnje,i sudskih veštačenja iz oblasti građevinarstva, tehničke kontrole projekata i inženjeringa za objekte visokogradnje koje ispunjavaju zahteve, potrebe i očekivanja korisnika, zahteve zakona i drugih normativnih dokumenata.

Vizija DOMAA su usluge prepoznatljive po svom kvalitetu i konkurentne na tržištu, kao i efektivni i efikasni procesi u okviru sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima ISO 9001:2008.

Utvrđenu viziju DOMAA ostvaruje doslednom primenom sledećih principa:

 • usredsređenost na korisnike radi stalnog povećanja njihovog zadovoljenja
 • liderske uloga rukovodstva u ostvarenju vizije
 • potpunog uključivanja zaposlenih radi iskorišćenja njihovih kreativnih sposobnosti za njihovu i dobrobit organizacije
 • planiranja, doslednog sprovođenja i proveravanja sistema menadžmenta kvalitetom
 • sistemskog pristupa menadžmentu radi efektivnog i efikasnog ostvarenja vizije
 • stalnog poboljšavanja procesa i sistema menadžmenta kvalitetom
 • odlučivanja na osnovu analize podataka i informacija
 • razvoja uzajamno korisnih odnosa sa isporučiocima radi stvaranja dodatne vrednosti za obe strane.

Posedujemo sistem kvaliteta ISO9001:2008

TEHNIČKI PREGLEDI OBJEKATA


GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE

 • Stambeni objekat u Radničkoj ulici
 • Stambeno poslovni objekat u Bloku 29
 • Poslovno stambeni objekat na Bežanijskoj kosi
 • | 62.500 m2 |

DURST d.o.o.

 • Poslovni objekat “Atrijum” Novi Beograd
 • | 13.200 m2 |

NEIMAR V

 • Poslovno stambeni objekat “Savograd”, Novi Beograd
 • | 55.000 m2 |

NEIMAR V

 • Stambeno poslovni objekat u bloku 61, ul. Dušana Vukasovića, Novi Beograd
 • | 17.700 m2 |

NEIMAR V

 • Stambeno poslovni objekat u bloku 67a, ul. Omladinskih brigada, Novi Beograd
 • | 29.000 m2 |

UNIVERZITET SINGIDUNUM

 • Rekonstrukcija poslovne zgrade univerziteta „Singidunum“, Ul. Danijelova 29, Beograd
 • | 5.000 m2 |

MESHULAM LEVINSTEIN d.o.o.

 • Poslovni objekat u Bloku 31, Novi Beograd
 • | 16.000 m2 |

METRO CASH & CARRY d.o.o.

 • Skladišno distributivni centar “Metro Cash & Carry”, Beograd
 • | 18.500 m2 |

ENERGOPROJEKT HK - Visokogradnja

 • Stambenoposlovni objekat u bloku 29, Novi Beograd
 • | 11.700 m2 |

Hotel ZELAND

 • Hotel Zeland, Beograd
 • | 15.700 m2 |

MERIDIAN BALKANS

 • Stambeni kompleks “Panorama”, Beograd
 • | 18.100 m2 |

Hotel METROPOL PALACE

 • Rekonstrukcija hotela, Beograd
 • | 24.100 m2 |

GRADING INVEST d.o.o.

 • Poslovno tržni centar hotel “Ivanium” u Balkanskoj ulici, Beograd
 • | 11.900 m2 |

JUBMES BANKA

 • Poslovni prostor, Beograd
 • | 4.050 m2 |

MONA d.o.o.

 • Adaptacija poslovnog objekta “MONA” u ul. Cara Uroša, Beograd
 • | 2.650 m2 |

BROOK DEVELOPMENT d.o.o.

 • Poslovni objekat na Terazijama, Beograd
 • | 6.700 m2 |

GORENJE INVESTMENT d.o.o.

 • Komercijalno poslovni objekat“GORENJE”, Novi Beograd
 • | 7.900 m2 |

RGZ Grocka

 • Poslovni prostor Republickog geodetskog zavoda, Beograd
 • | 506 m2 |

RGZ Niš

 • Poslovni prostor Republickog geodetskog zavoda, Niš
 • | ~ 600 m2 |

RGZ Kragujevac

 • Poslovni prostor Republickog geodetskog zavoda, Kragujevac
 • | 403 m2 |

LUKOIL Beograd

 • Benzinska stanica na putu E-70
 • Benzinska stanica u Zaplanjskoj ulici, Beograd
 • Benzinska stanica “ Avalski put”, Beograd

GRAFIX

 • Poslovni prostor, Beograd
 • | 3.930 m2 |